Impositiesoftware wordt in de prepress-afdeling gebruikt om van opgemaakte pagina's of aparte vormen een digitale grootmontage te maken. Men houdt rekening met alle criteria voor de druk en de finale afwerking van het drukwerk. De inslagschema's worden in het verdere traject gecontroleerd en op plaat belicht.