Fotografische film voor het vervaardigen van drukvormen.