In de wereld van vandaag, worden marketingcampagnes steeds geavanceerder en complexer. Ze bereiken meestal verschillende kanalen en media (print, e-mail, web, telefoongesprekken, sms-berichten enz.) en bevatten ook nog eens meerdere fases (bv. test A / B marketingcampagnes, promotionele kaarten, follow-up e-mail of briefkaarten, gepersonaliseerde webpagina's enz.). Deze complexiteit kan er soms toe leiden dat de campagneresultaten moeilijk te interpreteren zijn, of u nu een marketing executive, een marketing service provider of een print service provider bent. De noodzaak om de resultaten te begrijpen is echter een topprioriteit voor marketeers. Zij verwachten dat de campagne steeds kan worden gevolgd en geanalyseerd om ze vervolgens te verfijnen en te verbeteren. XMPie uProduce Marketing Console biedt u een oplossing.

 XMPie uProduce Marketing Console

Met XMPie uProduce Marketing Console kunt u uw marketingcampagne beter evalueren om uiteindelijk heel eenvoudig een efficiëntere dialoog met uw publiek aan te gaan.

De uProduce Marketing Console is een webgebaseerde applicatie toegankelijk via het internet of uw bedrijfs-intranet. Deze toepassing omvat:

  • een krachtige rapportagetool die resultaten integreert in hoogwaardige, zinvolle gegevens;
  • het gebruik van real time data feeds voor het bijhouden en rapporteren van data, terwijl de campagne nog loopt;
  • de mogelijkheid om de relevantie van een campagne te verfijnen en de prestaties te verbeteren op basis van gegevens verkregen vanuit het systeem.

 

Marketeers moeten voortdurend hun kosten rechtvaardigen. Campagneresultaten moeten daarom worden gedefinieerd in termen van identificeerbare ROI. Dit vraagt om een oplossing die marketing wetenschappelijk benadert en campagneresultaten nauwkeurig opspoort, opvolgt, analyseert en meet.