In 2008 werd de Sagam Group overgenomen door Igepa. Door overnames van GCS, Factum en de Sagam Group engageerde Igepa zich in een steeds bredere diversificatie om zo een nog grotere marktdekking te realiseren en een complete one-stop-shop te kunnen aanbieden voor de grafische industrie.

Na deze overnames drong een nieuwe organisatiestructuur zich op. De activiteiten werden onderverdeeld in een pijler voor papier en allerlei soorten media, Igepa, en een technologiepijler, Sagam.

Lees meer over de historiek van Igepa.