Missie

Sagam streeft ernaar om de bevoorrechte partner te zijn en te blijven van zijn klanten en leveranciers. Sagam streeft er eveneens naar om een continue duurzame groei te realiseren in het voordeel van en in harmonie met de aandeelhouders, leveranciers, klanten, personeel en de gemeenschap.

Visie

Als technologische partner gedreven door knowhow, zoekt en stelt Sagam innovatieve digitale oplossingen, kwalitatieve technologieën en gepersonaliseerde technische diensten voor, aan bedrijven actief in de markt van de visuele communicatie en dit in elke fase van het productieproces.

Kernwaarden

Igepa en Sagam onderschrijven samen een aantal kernwaarden, die de vaste leidraad en de blijvende inspiratie zijn voor de handelingen en het gedrag van alle medewerkers:

Enthousiasme Innovatie Creativiteit
Team Spirit Aanpassingsvermogen Integriteit
Winning Spirit Kwaliteit Wilskracht

Igepa en Sagam geven een nieuwsbrief uit, opgebouwd rond deze gezamenlijke kernwaarden. 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Sagam integreert net als Igepa de concepten ‘duurzaamheid’ en ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ zeer bewust in de volledige bedrijfsvoering. We streven daarmee naar economische, sociale en ecologische meerwaardecreatie op alle niveaus. Lees meer